„Mír, mír, mír – jen mír!
Ať zavládne mezi Bohem i člověkem, i mezi lidmi navzájem.
Modlete se a postěte se. Modlitbou a půstem můžete zastavit války
  i přírodní katastrofy.“
Královna pokoje v Medžugorji 26.6.1981
NEPŘETRŽITÁ MODLITBA
RŮŽENCE A PŮST ZA MÍR


Modlitba růžence a půst má moc změnit tento svět, přemoci zlo,
skončit války a přinést pokoj našim srdcím, rodinám, celému světu. "


Začala se 1. října 2014. Díky Pánu a mnohým, kteří odpověděli, pokračuje dodnes.

Pokud se modlíme a postíme za uskutečnění Mariiných plánů pokoje a jejích úmyslů, Bůh působí
skrze Pannu Marii tam, kde je to nejpotřebnější a způsobem, kterým je to nejlepší.
Přidejte se taky.
Modlitba růžence
PŘIHLÁSIT SE
        Půst
PŘIHLÁSIT SE
Pro přihlášení k půstu, klikněte na vámi vybrané políčko (bílé místo) v kalendáři.
Jedno políčko představuje den, který se chcete postit.                       
Na každý den se kliknutím na bílé místo v okénku může přihlásit neomezený počet osob.

Pokud jste se spletli nebo nesprávné zaregistrovali, nebo pokud z různých důvodů chcete změnit nebo zrušit Vámi
vybraný den půstu, prosíme, napište nám na: info@svetlomariino.com < / a>.

Na začátku dne si vzbuďte úmysl: ,,Nebeský Otče, obětuji ti dnešní den půstu za uskutečnění Mariiných plánů pokoje a jejích úmyslů".

Poselství Panny Marie Královny pokoje o modlitbě a půstu:

Poselství z Medžugorje, 25. duben 1992
Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Jenom modlitbou a
postem se může zastavit válka. Proto, drahá moje dítka, modlete se a svým životem
dosvědčujte, že jste moji a že mi náležíte, protože satan si přeje v těchto chmurných
dnech svést co nejvíce duší. Proto vás vybízím, ať se rozhodnete pro Boha a
On vás bude chránit a ukáže vám, co potřebujete činit a kterou cestou potřebujete
jít. Vyzývám všechny ty, kteří mi řekli ANO, ať obnoví zasvěcení mému Synu Ježíši a
jeho Srdci, i mně, ať se vás můžeme ještě silněji chopit jako nástroje míru v tomto
neklidném světě. Medžugorje je znamením pro vás všechny a výzvou, ať se
modlíte, a také naplňujete dny milosti, které vám Bůh dává. Proto, drahé děti,
přijměte s vážností výzvu k modlitbě. Já jsem s vámi a vaše trápení je i moje
trápení. Děkuji, že jste přijaly mou výzvu! “


Poselství z Medžugorje, 25. duben 1999
Drahé deti! I dnes vás volám k modlitbě. Dítka, buďte radostnými
nositeli míru a lásky v tomto neklidném světě. Půstem a modlitbou svědčte o tom, že
jste moji a že žijete moje poselství. Modlete se a žádejte! Já se modlím a
přimlouvám se za vás před Bohem, abyste se obrátili, aby váš život a vaše chování
bylo vždycky křesťanské. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “


Poselství, Medžugorie, 25. leden 2001
Drahé deti! Dnes vás vyzývám, abyste obnovily modlitbu a půst s ještě
větším zápalem, dokud se vám modlitba nestane radostí. Dítka, kdo se modlí
nebojí se budoucnosti, a kdo se postí nebojí se zla. Opakuji vám ještě jednou: jenom
modlitbou a půstem je možné i války zastavit, války vaší nevěry a strachu o
budoucnost. S vámi jsem a poučuji vás, dítka: v Bohu je mír a naděje vaše. Proto
přibližte se Bohu a dávejte Ho na první místo ve svém životě. Děkuji vám, že jste
přijaly mou výzvu. “


Poselství, Medžugorie, 25. únor 2003
Drahé deti! I dnes vás vyzývám, abyste se modlily a postily za mír. Jak
jsem již říkala, i nyní vám opakuji, dítka, jenom modlitbou a půstem se mohou i války
zastavit. Mír je drahocenný dar od Boha. Žádejte, modlete se a dostanete to.
Hovořte o míru a noste mír ve svých srdcích. Pečujte o něj jako o květ, kterému
je potřebná voda, něha a světlo. Buďte těmi, kteří mír přinášejí druhým. Já jsem s
vámi a přimlouvám se za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “


Poselství, Medžugorie, 25. říjen 2008
Drahé deti! Zvláštním způsobem vás všechny vybízím, abyste se modlily
na moje úmysly, abyste tak svými modlitbami zastavily satanův plán s touto zemí,
která je každý den stále dál od Boha a na místo Boha dává sebe a ničí vše co je
krásné a dobré v duších každého z vás. Proto, dítka, vyzbrojte se modlitbou a půstem,
abyste si tak byli vědomi, jak vás Bůh miluje a plňte Boží vůli. Děkuji vám, že jste
přijaly mou výzvu. “Plagát spoločnej modlitby ruženca
Ak máte záujem informovať aj ostatných o spoločnej modlitbe ruženca, môžete si stiahnúť plagát vo formáte A4.
Ak máte záujem o zaslatie vytlačeného plagátu a baneru k modlitbe ruženca,
pošlite nám svoju poštovú adresu na
info@svetlomariino.com


Stiahnúť plagát do PCMôžete si vložiť banner s modlitbou ružencana na vašu stránku s priamym odkazom na www.mir.com.hr

Modlitba ruženca
Zdrojový kód, ktorý stačí skopírovať a vložiť na vašu web stránku :
<a href="http://www.mir.com.hr"><img src="http://bzooco.com/img/zjednoteni-bann.jpg" width="450" height="212" alt="Modlitba ruženca"></a>
Modlitbové spoločenství Svělo Mariino


Copyright ©
Svetlo Máriino
2014-