"Modlitba ruženca má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj
nám i našim rodinám."
Ďakujeme vám, že ste odpovedali na pozvanie Panny Márie modliť sa a postiť sa za pokoj a uskutočnenie jej plánov.
25. decembra 2015 Panna Mária znovu povedala: „...Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám
dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás
žehnám svojím materinským požehnaním...“NEPRETRŽITÁ MODLITBA
RUŽENCA A PÔST

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi
Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj.
Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti, vedzte, že som s vami i že som blízko vás.
Modlite sa spolu s matkou, buďte vytrvalí, neochabujte. Ďakujem vám, drahé deti,
že ste i dnes prijali moje pozvanie.


Prepočítanie časového posunu


gmt to pst

Kalendár zobrazuje čas v Medžugorí. K tomuto času treba pripočítať časový posun, ktorý závisí od vašej polohy.

napr. Kiev 14 hod. -> Medžugorie 13 hod.

Pre prihlásenie k modlitbe, kliknite na vami vybrané políčko v kalendári.
Jedno políčko predstavuje hodinu, ktorú sa chceš modliť.

Na každú hodinu sa kliknutím na biele miesto v okienku môže prihlásiť neobmedzený počet osôb.

Ak ste sa pomýlili alebo nesprávne zaregistrovali, alebo ak z rôznych dôvodov chcete zmeniť Vami
vybraný čas modlitby, prosíme Vás, napíšte nám na: info@svetlomariino.com.Aj v roku 2017 chceme z celého srdca, s vierou a vďačnosťou odpovedať na pozvanie nebeskej Matky a pokračovať v nepretržitej modlitbe ruženca a v pôste za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja na celom svete.

Panna Mária nám hovorí: „Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás u Boha. Pretože, drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy. Pozývam vás, aby ste boli nositeľmi dobra a pokoja...“ (25.05.1993)

„Pozývam vás, deti moje, k neprestajnej modlitbe. Keď sa modlíte, ste bližšie k Bohu a on vás povedie cestou pokoja a spásy. Preto vás dnes pozývam, aby ste dávali pokoj druhým...“ (25.01.2000)

„Sami, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť vo svete a zničiť ho. Ale skrze Božiu vôľu môžete všetci spoločne v mojom Synovi všetko zmeniť a uzdraviť svet...“ (02.08.2011)Pozývame vás, naši priatelia, rodiny, modlitbové spoločenstvá, farnosti z rôznych krajín k tejto spoločnej nepretržitej modlitbe a pôstu, ktoré dokážu robiť zázraky v nás i v celom svete.

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase modlili, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu. Preto, deti moje, modlite sa bez prestania za tento rozbúrený svet bez nádeje, aby ste sa vy stali svedkami pokoja pre všetkých. Nech nádej preteká vašimi srdcami ako rieka milosti...“ (25.11.2008)Neprtržitá modlitba ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja sa zrodila v čase vojnových konfliktov na Ukrajine, v auguste 2014. Stretali sme sa s tým ako narastá nenávisť a vojna. Kládli sme si otázku, čo môžeme urobiť my, ako môžeme pomôcť?
Odpoveď sme našli v posolstvách Kráľovnej pokoja - modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy.

Keď sa modlíme a postíme za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja, Boh pôsobí skrze Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie. Pridajte sa k nám.

Zjednoťme sa v nepretržitej modlitbe ruženca a pôste na úmysly Panny Márie za uskutočnenie jej plánov pokoja.
Plagát spoločnej modlitby ruženca
Ak máte záujem informovať aj ostatných o spoločnej modlitbe ruženca, môžete si stiahnúť plagát vo formáte A4.

Stiahnúť plagát do PCMôžete si vložiť banner s modlitbou ružencana na vašu stránku s priamym odkazom na www.mir.com.hr

Modlitba ruženca
Zdrojový kód, ktorý stačí skopírovať a vložiť na vašu web stránku :
<a href="http://www.mir.com.hr"><img src="http://bzooco.com/img/zjednoteni-bann.jpg" width="450" height="212" alt="Modlitba ruženca"></a>