Drodzy przyjaciele,
Modlitwa Różańca Świętego ma wielką siłę, która może zmienić
ten świat, pokonać zło i zanieść w nasze rodziny pokój. Na tej stronie internetowej każdy chętny może się zapisać na Różaniec,
w intencji realizacji planów Matki Bożej – aby był pokój na całym świecie.


Wspólna modlitwa

O spełnienie się planów Matki Bożej o pokój na całym świecie


Modlitwa różańcowa
Pokazać grafik modlitewny

Różnica strefy czasowej


gmt to pst

Kalendarz na stronie internetowej pokazuje czas Medzugorje. Zidentyfikuj różnicę czasu w zależności od państwa, w którym mieszkasz.

Na przykład: Kijów 14:00 → Medjugorje 13:00

Aby wziąć udział w modlitwie, kliknij na komórkę w grafiku.


Za godzinę, może zgłosić dowolną liczbę osób, klikając na białej przestrzeni w polu.

Drodzy przyjaciele,
Nieustająca modlitwa Różańca w intencji Matki Bożej o pokój na całym świecie zjednoczyła
tysięcy ludzi z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Białorusi, Czechów, Rosji, Węgr, Polski, Słowacji i
innych państw.

Wspólna modlitwa – to wielka łaska. Dziękujemy naszej Matce Maryji za to, że przez jej
wstawiennictwo, w sercach wielu ludzi jest pragnienie zjednoczyć się i stworzyć coś pięknego
dla tego świata i dla Królestwa Niebieskiego.

Dziękujemy wam, że otworzyliście swoje serca i modliliście się o pokój tam, gdzie on jest
najbardziej potrzebny. Dziękujemy za ofiarowany czas Matce Bożej, i za modlitwy, mające siły
zmienić świat, modlitwy o powstrzymanie wojny, i modlitwy o wyproszenie pokoju na całym świecie.