«Pokój, pokój, pokój i tylko pokój!
Niech pokój zapanuje między Bogiem i człowiekiem, i między ludźmi nawzajem.
Módlcie się i pośćcie. Modlitwą i postem można zatrzymać wojny i katastrofy
żywiołowe».
Królowa Pokoju w Medjugorie, 26.06.1981
Modlitwa różańcowa i post mają moc przemienić ten świat,
zwyciężyć zło, zatrzymać wojnę i przynieść pokój naszym sercom, rodzinom i całemu
światu.

NIEUSTAJĄCA MODLITWA RÓŻANICOWA
I POST O POKÓJ NA ŚWIECIE

... Zczęło się 1 października 2014 roku. Z Bożą pomocą i przy udziale wielu ludzi, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie, trwają do dnia dzisiejszego.

Kiedy modlimy się i pościmy o spełnienie intencji i planów pokoju Matki Bożej, Bóg działa
przez Dziewicę Maryję tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i najlepszym sposobem.
Dołączcie się i Wy!
Modlitwa różańcowa
Pokazać grafik modlitewny

Różnica strefy czasowej


gmt to pst

Kalendarz na stronie internetowej pokazuje czas Medzugorje. Zidentyfikuj różnicę czasu w zależności od państwa, w którym mieszkasz.

Na przykład: Kijów 14:00 → Medjugorje 13:00

Aby wziąć udział w modlitwie, kliknij na komórkę w grafiku.


Za godzinę, może zgłosić dowolną liczbę osób, klikając na białej przestrzeni w polu.

Orędzia Matki Bożej, Królowej Pokoju o modlitwie i o poście:


Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1992 roku
Drogie dzieci! Dzisiaj znów wzywam was do modlitwy. Tylko modlitwą i postem można
wstrzymać wojnę. Dlatego, drogie moje dzieci, módlcie się i swoim życiem dajcie świadectwo,
że jesteście moimi i do Mnie należycie, gdyż szatan chce w tych dniach zamętu
sprowadzić na złą drogę jak najwięcej dusz. Dlatego wzywam was, abyście się zdecydowali na Boga,
a On was obroni i wskaże, co powinniście czynić i jaką drogą iść. Wzywam wszystkich,
którzy mi powiedzieli 'tak', aby odnowili akt poświęcenia się mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i
Mnie, abyśmy mogli was jeszcze intensywniej użyć jako narzędzia pokoju w tym niespokojnym świecie.
Medziugorje jest znakiem dla was wszystkich i wezwaniem do modlitwy oraz przeżywania tych dni
łaski, które Bóg wam daje. Dlatego, drogie dzieci, przyjmijcie z powagą wezwanie do modlitwy.
Jestem z wami i wasze cierpienie jest również moim. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie. ”


Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1999 r.
Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dziatki, z radością nieście
pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że
należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i oręduję za wami
przed Bogiem byście się nawrócili, by wasze życie i wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”


Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2001 r.
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was abyście z jeszcze większym entuzjazmem odnowili
modlitwę i post, aż modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziatki, kto się modli nie boi się
przyszłości, a kto pości nie boi się zła. Powtarzam raz jeszcze; jedynie poprzez modlitwę i
post można powstrzymać nawet wojny. Wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Dziatki jestem
z wami i pouczam was: pokój i nadzieja wasza jest w Bogu. Dlatego zbliżcie się do Boga i
umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie.”


Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2003 r.
Drogie dzieci! Również dzisiaj wyzwam was byście się modlili i pościli w intencji
pokoju. Dziatki, tak jak już mówiłam i teraz wam powtarzam jedynie poprzez modlitwę i post można
powstrzymać nawet wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Szukajcie, proście, a
otrzymacie go. Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go niczym kwiat,
który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z
wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”


Orędzie Matki Bożej z 25 października 2008 r.
Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili w moich
intencjach, aby poprzez wasze modlitwy powstrzymać plan szatana wobec ziemi, która codziennie coraz
bardziej oddala się od Boga, a w miejscu Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest
piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego dziatki uzbrójcie się w modlitwę i post,
abyście byli świadomi jak bardzo Bóg was kocha i wypełniali wolę Bożą. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie.”