Brangūs Bičiuliai,
Rožinio malda pajėgi perkeisti pasaulį, pašalinti blogį ir dovanoti taiką mums ir mūsų šeimoms.
Čia ir Jūs galite užsirašyti kurią valandą melsitės Rožinį, įsijungdami į Mergelės Marijos misiją už taiką pasaulyje.


VIENIJAMĖS MALDOJE

įsijungdami į Mergelės Marijos misiją už taiką pasaulyje


Rožinio malda
Parodyti maldos grafiką

Parodyti laiko skirtumą


gmt to pst

Maldos grafike yra nurodytas Medžiugorjės laikas. Laiko skirtumą nustatykite atsižvelgdami į Jūsų gyvenamą vietą.

Pavyzdžiui, Lietuvoje 15:00 ->Medžiugorje 14:00

Norėdami užsirašyti maldai, pažymėkite pelės žymekliu pasirinktą langelį maldos grafike ir įrašykite savo vardą – LT atsidariusioje lentelėje.
Melstis Rožinį visą valandą: dvi, tris jo dalis.


Kiekvienai maldos valandai gali užsirašyti neribotas maldininkų skaičius. Grafike reikia pele pažymėti ir nuspausti pasirinktos dienos baltąjį tarpelį.

Brangūs bičiuliai,
nepaliaujama Rožinio malda Mergelės Marijos intencijomis už taiką visame pasaulyje sujungė
tūkstančius žmonių Lietuvoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Slovakijoje,
Meksikoje, JAV ir kitose šalyse...

Melstis drauge – didelė malonė. Mes dėkojame mūsų Dangiškajai Motinai už tai, kad Ji daugelio
širdyse pažadino troškimą vienytis ir padaryti ką tai gražaus Dievo karalystei ir šiam pasauliui.

Dėkojame Jums, kad atvėrėte savo širdis ir drauge meldėtės už taiką ten, kur jos labiausiai
reikia, kur ji taip būtina. Dėkojame Jums už laiką, padovanotą Dievo Motinai, ir maldas,
kurios gali pakeisti pasaulį, sustabdyti karus ir išprašyti neįkainojamą taikos dovaną šiam pasauliui.

Plakatas bendrai Rožinio maldai
Jei Jūs norite kitiems pranešti apie vienijimąsi Rožnio maldai, galite perkelti plakatą A4 formatu


ParsisiųstiParsisiųsti