Milí přátelé,
sjednocení v modlitbě
jste se přihlásili k nepřetržité modlitbě růžence na úmysly Panny Marie a za pokoj ve světě.
Děkujeme vám, že jste odpověděli na pozvání Panny Marie modlit se a postit za pokoj a uskutečnění jejích plánů.
25. prosince 2015 Panna Maria znovu řekla: ,,... I dnes vám přináším svého Syna Ježíše a z náručí vám
dávám jeho pokoj a touhu po nebi. Modlím se s vámi za pokoj a zvu vás, abyste byli pokojem. Všem vám
žehnám svým mateřským požehnáním ... "Sjednocení v modlitbě

Na úmysly Panny Marie a za pokoj ve světě


Modlitba růžence
zobrazit časový rozpis

Přepočítaní časového posunu


gmt to pst

Kalendář zobrazuje čas v Medžugorii. K tomuto času třeba připočítat časový posun, který závisí na vaši poloze.

např. Kiev 14 hod. -> Medžugorie 13 hod.

Pro přihlášení k modlitbě, klikněte na Vámi vybrané políčko v kalendáři. Kalendář zobrazuje čas v Medžugorii.


Na každou hodinu se může přihlásit neomezený počet osob, kliknutím na bílé místo v okénku.I v roce 2017 chceme z celého srdce, s vírou a vděčností odpovědět na pozvání nebeské Matky a pokračovat v nepřetržité modlitbě růžence a v půstu za uskutečnění Mariiných plánů pokoje na celém světě.

Panna Maria nám říká: ,,Já jsem s vámi a přimlouvám se za každého z vás u Boha. Protože, drahé děti, každý z vás je důležitý v mém plánu spásy. Zvu vás, aby jste byli nositeli dobra a pokoje ... " (25.05.1993)

,,Zvu vás, děti moje, k nepřetržité modlitbě. Když se modlíte, jste blíže k Bohu a on vás povede cestou pokoje a spásy. Proto vás dnes zvu, abyjste dávali pokoj druhým ... " (25.01.2000)

,,Samy, děti moje, nemůžete zastavit zlo, které chce zavládnout ve světě a zničit ho. Ale skrze Boží vůli můžete všichni společně v mém Synu všechno změnit a uzdravit svět ... " (02.08.2011)Zveme vás, naši přátelé, rodiny, modlitební společenství, farnosti z různých zemí k této společné nepřetržité modlitbě a půstu, které dokáží dělat zázraky v nás i v celém světě.

,,Drahé děti! I dnes vás zvu, abyjste se v tomto milostiplném čase modlily, aby se malý Ježíš narodil ve vašem srdci. On, který sám je pokoj, ať skrze vás daruje pokoj celému světu. Proto, děti moje, modlete se bez ustání za tento rozbouřený svět bez naděje, abyjste se vy stali svědky pokoje pro všechny. Ať naděje protéká vašimi srdci jako řeka milosti ... " (25.11.2008)Děkujeme naší Matce, že vzbudila v mnoha srdcích touhu společně se sjednotit a udělat něco krásné pro Boží
království a tento svět. Děkujeme Vám, že jste otevřeli svá srdce a modlili se za mír tam, kde je nejvíce potřeba.

Děkujeme za čas darovaný Panně Marii a modlitbám, které mají moc změnit svět, zastavit války a vyprosit drahocenný dar míru.

Plagát spoločnej modlitby ruženca
Ak máte záujem informovať aj ostatných o spoločnej modlitbe ruženca, môžete si stiahnúť plagát vo formáte A4.


Stiahnúť