Bedankt voor de tijd die je geeft aan Onze Lieve Vrouw en voor je gebeden die de kracht hebben om
de wereld te veranderen, oorlogen te stoppen en het kostbare geschenk van de vrede te geven.Onophoudelijk gebed

Laten we ons verenigen in dit onophoudelijk bidden en vasten voor de intenties
van Onze Lieve Vrouw zodat Haar vredesplannen in vervulling mogen gaan.
Op deze pagina kan je je registreren.


Prepočítanie časového posunu


gmt to pst

Kalendár zobrazuje čas v Medžugorí. K tomuto času treba pripočítať časový posun, ktorý závisí od vašej polohy.

napr. Kiev 14 hod. -> Medžugorie 13 hod.

Klik op de gekozen dag en tijd in de kalender. Elk vakje staat voor een uur waarop je kan bidden.

Het aantal mensen dat kan bidden op een specifiek uur in de tabel is onbegrensd.
Je kan je naam invullen en deelnemen door te klikken op de witte ruimte in het kadertje.

Als je een fout maakt, wanneer je registratie verkeerd is of indien je de gekozen gebedstijd wil
veranderen, gelieve te mailen naar info@medjugorje.sk Gelieve in de mail je naam, datum en
tijd te vermelden die je wenst te veranderen. .Je kan als volgt bidden:

 • 1, In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bid tot de H. Geest, met een lied of spontane aanroeping of een hymne tot de H. Geest.

 • 2, Hemelse Vader, ik verenig mijzelf met alle mensen die op dit uur bidden en offers brengen voor de intenties van Onze Lieve Vrouw en voor Haar vredesplannen. Geef ons alstublieft het kostbare geschenk van de vrede.

 • 3,Dan volgt het bidden van de rozenkrans. Je kan één, twee, drie of vier mysteries bidden van de rozenkrans. Wat belangrijk is, is om niet op te houden met het bidden van de rozenkrans tijdens dat uur.

 • 4, Op het einde: Dank U Heer, voor het geschenk van Uw vrede die U ons geeft wanneer we er U om vragen. Wij vertrouwen op U. Amen. • In augustus 2014 werd naar aanleiding van het conflict in Oekraïne het initiatief opgestart om in verschillende landen doorlopend de rozenkrans te bidden en te vasten voor de verwezenlijking van de vredesplannen van Maria.
  Er was haat en oorlog. We vroegen ons dus af wat we konden doen om te helpen.
  Het antwoord vonden we in de boodschappen van de Koningin van de Vrede: oorlog en natuurrampen kunnen gestopt worden door gebed en vasten.
  Wanneer we bidden en vasten voor de vredesplannen van Maria, voorziet God door Maria in de behoeften op de plaatsen op aarde die er het meest nood aan hebben. U kan hieraan meehelpen.  "Alleen, Mijn kinderen, kunnen jullie het kwade dat de wereld wil overheersen en vernietigen, niet tegenhouden. Maar overeenkomstig Gods Wil kunnen jullie, allen samen, rondom mijn Zoon, alles veranderen en de wereld genezen." (2.8.2011)


  "Laten we samen liefde en vergeving zijn voor allen die enkel menselijke liefde kennen en willen en niet de onmetelijke Liefde van God waartoe Hij je uitnodigt." (25.1.2015)
  Het voortdurend bidden van de rozenkrans voor de intenties van Onze Lieve Vrouw en voor vrede in de wereld heeft honderden mensen verenigd uit Oekraïne, Letland, Litouwen, Tsjechië, Rusland, Hongarije, Polen, Mexico, Roemenië, Slovenië en andere landen. Samen zijn we een mooie vriendenkring geworden die probeert te bidden en te groeien in de school van liefde en vrede van Onze Lieve Vrouw.

  We zijn onze Koningin van de Vrede dankbaar voor het verlangen dat zij in vele harten legt om iets moois te doen voor het Rijk van God en voor deze wereld.

  Dank u voor uw open harten en voor uw gebed voor de vrede in de plaatsen die er het meest nood aan hebben.

  Bedankt voor de tijd die je geeft aan Onze Lieve Vrouw en voor je gebeden die de kracht hebben om de wereld te veranderen, oorlogen te stoppen en het kostbare geschenk van de vrede te geven.